افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف و ب چیست؟

افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف و ب چیست؟

 

افشای اطلاعات با اهمیت در گروه الف و افشای اطلاعات با اهمیت در گروه ب برای سهامداران در بازار بورس و فرابورس، بسیار رخ می دهد.
حتما بارها برایتان پیش آمده که ناظر بازار فلان سهم را به دلیل افشای بااهمیت متوقف کرده است و این توقف نماد گاهی بین یک روز تا چند هفته و گاهی نیز چندماه هم طول کشیده است.
اطلاعات در بازار سهام یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار روی قیمت و ارزش سهم است.
همه روزه اتفاقات جدیدی در شرکت ها رخ می دهد و میزان تاثیر این اتفاقات می تواند متفاوت باشد.

موارد بسیار زیادی وجود دارد که افشای اطلاعات آنها ضروری می باشد.
با توجه به این ضرورت، اطلاعات باید طبقه بندی مختلفی داشته باشد تا به راحتی بتوان گروه و یا درجه ی اهمیت آن را تشخیص داد.


بنابراین طبق این طبقه بندی ها دو گروه اصلی اطلاعات در بازار سهام وجود دارد:
 

اطلاعات با اهمیت گروه (الف)

 


به صورت کلی اطلاعات با اهمیت گروه الف شامل موارد زیر است:

تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت
شروع مجدد فعالیت متوقف یا تعلیق شده
بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید
اعلام اعسار یا ورشکستگی شرکت
نتایج برگزاری مناقصه یا مزایده
نتایج شرکت در مناقصه یا مزایده
انعقاد، فسخ و یا تغییرات اساسی در قراردادهای مهم
کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه
هر نوع ترکیب، تجزیه، ادغام و اکتساب
نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت


تحصیل سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد زیر:

 مبلغ خرید بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد.
ناشر بیش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را خریداری نماید.


واگذاری سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد زیر:

 مبلغ واگذاری بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد.
ناشر بیش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را واگذار نماید.

تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل
تغییر سهامدار عمده
اعلام وقوع حوادث غیر مترقبه
تعدیلات سنواتی
درخواست خروج از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مربوطه
خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری
تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت ارز)
دریافت یا پرداخت کمک‌های نقدی یا غیر نقدی بیشتر از ۵ درصد سرمایه شرکت
پذیرش یا انتقال اوراق در بازارهای بین المللی
برگشت بیشتر از ۵ درصد از محصولات شرکت بر اساس مبلغ فروش آخرین سال مالی
دریافت مجوز تغییر بیشتر از ۱۰ درصد در قیمت فروش محصولات یا خرید مواد اولیه
تغییر در برآوردهای حسابداری

اطلاعات با اهمیت گروه (ب)


همچنین اطلاعات بااهمیت گروه ب نیز شامل موارد زیر است:

برگزاری مناقصه یا مزایده
شرکت در مناقصه یا مزایده
افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته
پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی
دعاوی مهم مطروحه له یا علیه شرکت
تغییرات در ترکیب تولید یا فروش محصولات
تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده شرکت
برنامه انتشار اوراق بدهی
پیشنهاد پرداخت سود یا تغییر سیاست تقسیم سود
توثیق یا فک رهن دارایی‌ها
ایجاد یا منتفی شدن بدهی احتمالی
تغییر حسابرس
تصمیم هیئت مدیره برای بازخرید سهم یا فروش سهام خزانه توثیق، مسدود کردن، آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده که عضو هیئت مدیره است.