اوراق وقف چیست؟

اوراق وقف چیست؟

وقف یکی از بهترین و موثرترین اعمال خیرخواهانه است که طی آن افراد نیک اندیش، قسمتی از اموال خویش را با اختیار از مالکیت شان خارج نموده و به مالکیت حقیقی آن یعنی خداوند بلند مرتبه بر می گردانن تا مورد استفاده عموم قرار گیرد.
وقف یکی از مصادیق و جلوه های زیبای باقیات الصالحات است که مال و دارایی را باقی و پایدار نگه داشته و لباس عمل صالح بر اندام آن می پوشاند و قالبی است که خداوند متعال آن را برای بقاء طراحی نموده است و می تواند فانی را باقی کند.

 

 

وقف چیست؟

وقف عقدی است که نتیجه آن حبس و نگهداری اصل مال و تسبیل  یا  رها سازی منفعت آن در امور عام المنفعه و در جهت نیات واقف است .
به بیانی دیگر:
اوراق وقف، اوراق بهادارغیرانتفاعی و خیرخواهانه است که بر اساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشرمی شود
. دارنده اوراق (مصالح) بخشی از اموال خود را بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی (متصالح) قرارمیدهد تا وی همراه سایر اموال صلحی طرح عام المنفعه ای را احداث کرده وسپس از طرف صاحبان اوراق وقف شرعی نماید.

 

اوراق وقف 

اوراق وقف یکی از ابزارهای مالی اسلامی است که در زمره ابزارهای غیر انتفاعی صکوک اسلامی طبقه بندی می شود.
خریدار آن با میل و علاقه خویش و پرداخت مبلغ مشخصی در تامین مالی یک پروژه عام المنفعه  بدون دریافت هیچ سودی مشارکت می نماید و اجازه می دهد عین مالی که درنتیجه این مشارکت اقتصادی بوجود آمده وقف گردد
.
ا
ز مهمترین اثرات و نتایج این اوراق فراهم آمدن فرصت وقف و مشارکت در ایجاد موقوفات جدید برای همه آحاد و اقشار جامعه با هر توان و استطاعت مالی از یک سو و مدیریت نیات و نیز جهت دهی به نوع و کارکرد موقوفات از سوی دیگر است .

 

 

https://sharghi.oghaf.ir/_files/Subportals/sharghi/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%88%D9%82%D9%81/01%20001.jpg

 


 

 

هدف انتشار اوراق وقف
 

کمک به جذب سرمایه های خیرخواهانه اندک افراد و فراهم ساختن فرصت وقف همه افراد و آحاد اقشار جامعه با هر توان مالی است.

 

مرجع صدور مجوز انتشار اوراق وقف 
 

بر اساس بند 45 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است برای انتشار اوراق از بانک مرکزی مجوز لازم را اخذ نماید.

 

ارکان اوراق وقف


1) بانی

شخصیث حقوقی است که اوراق وقف را به جهت مقاصد عام المنفعه و ایجاد زمینه وقف جمعی و مشارکت آحاد و اقشار جامعه منتشر می نماید
. در این مورد سازمان اوقاف و امور خیریه بانی است.

2) ناشر

در این اوراق شرکت پیشگامان توسعه ماندگار وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.

3) موضوع وقف

طرح یا پروژه ای است که قرار است از طریق انتشار و واگذاری اوراق وقف تأمین مال شده و در مدت معین احداث و بعد از اجرای صیغه وقف به بهره برداری برسد.

4) سرمایه گذاران یا واقفان یا مصالح

اشخاص حقیقی و حقوقی از آحاد و اقشار مختلف مردم هستند که با هر توان مالی نسبت به خرید اوراق وقف اقدام می نمایند تا نسبت به تأمین مالی طرح موضوع وقفی اقدام گردد.

5) مصالح، امین و ناظر

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه است که بر فرآیند اجرای کار از مرحله انتشار و عرضه تا اجرایی شدن طرح وقفی نظارت میکند وصیغه وقف را به نیابت از واقفان یا مصالحان جاری می سازد.

6) عامل

بانکی است که نسبت به عرضه اراق مردم اقدام می نماید . در این مورد بانک عامل بانک ملت می باشد.

7) مدیر پروژه

مجری پروژه  یا طرح وقفی است .

8) متولی

شخصی است که از سوی مصالح یا نماینده ولی فقیه اداره امور موقوفه را عهده دار خواهد بود . متولی با نوع کاربری پروژه و یا طرح وقفی باید دارای تخصص لازم باشد.


حداقل مبلغ مورد نیاز برای خرید اوراق وقف

سقف ریالی مبلغ عرضه در شعب بانک ها حداقل یک میلیون ریال یا یکصد هزار تومان است.
از حد مبلغ مذکور تا به هر میزان که مردم درخواست نمایند می توانند اوراق خریداری نمایند.
در ضمن مبالغ کمتر از مبلغ مذکور نیز از سوی ادارات اوقاف و امور خیریه محل در قبال دریافت رسید وجه یا گواهی وقف امکان پذیر خواهد بود.

 

تفاوت اوراق وقفی و اوراق مشارکت

اوراق مشارکت برای تامین ملی پروژه های سازمان در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه بوده و در این اوراق به خریداران سود پروژه در سررسید های مقرر پرداخت شده و پس از اتمام پروژه خریداران با دریافت اصل سرمایه و سود آن از پروژه کاملا جدا می شوند ولی در اوراق وقف مردم و خیرین به دنبال سود مادی نیستند و پس از اتمام پروژه نامشان به عنوان واقف ثبت خواهد شد.