روحانی: مردم می توانند با وثیقه گذاری سهام عدالت، کارت اعتباری بانکها را اخذ کنند

روحانی: مردم می توانند با وثیقه گذاری سهام عدالت، کارت اعتباری بانکها را اخذ کنند

تمدید الکترونیکی دفترچه‌های بیمه و صدور۲۳ میلیون نسخه الکترونیکی در ایام کرونا گامی مهم در حذف کاربری دفترچه بیمه است.
باید مردم تنها با همان کارت هوشمند ملی یا شماره ملی باید خدمت سلامت خود را دریافت کنند.