پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند چیست؟سرمایه ای است که توسط سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی شرکت های سرمایه گذاری و .. جهت ایجاد روند های قیمتی در سهم وارد بازار می شوند.
پول هوشمند به اندازه ای بزرگ است که می تواند روند قیمت یک سهم را تغییر بدهد و تاثیرات عمده ای بر بازار ایجاد کند.
با ورود پول هوشمند به بازار سایر بخش های آن تحت تاثیر قرار گرفته و موجب افزایش یا کاهش قیمت ها می شود.چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورسزمانی که سرمایه گذار اصلی بازار با توجه به شرایط موجود تشخیص دند که نیاز است تا بر روی یک سهم سرمایه گذاری ویژه ای انجام دهند شروع به خرید سهم مورد نظر در حجم های بالا می کنند وموجی قوی و مثبت روی آن سهم ایجاد می شود.

در این زمان شایعات در بازار گسترده می شود و هدف گذاری های جدیدی برای قیمت سهم ایجاد می گردد.
با افزایش این هیجانات و خرید های بالای سهم قیمت افرزایش می یابد و در نتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می کند.
پس از گذشت مدت زمانی از رشد قیمت سهام همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود موردنظر رسیدند با همان سرعت از سهم خارج شده  و شروع به فروش سهام می کنند بدین تریب پول هوشمند از سهم خارج می شود و قیمت آن به تدریج کاهش می یابد از آن جایی که بسیاری از سرمایه گذاران خرد از این موضوع اطلاعی ندارند ممکن است این ریزش قیمتی را اصلاح قیمتی تصور کنند و هم چنان به سهامداری سهم ادامه داده و انتظار رشد قیمت داشته باشند.


این سرمایه گذران با توجه به عدم اطلاع از ورود و خروج پول هوشمند هم چنان سرمایه خود را در سهام مورد نظر نگه می دارند و در نتیجه متضرر می شوند حال بیشتر سهامداران غیر عمده در قیمت های بالا سهام را خریداری کرده واز آنجا که نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیدا کرده شانس خروج از سهم بسیار کم می شود بدین ترتیب پول هوشمند قدرتمند تر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می کنند.نکته مهمورود پول هوشمند به بازار رخدادی نیست که پیوسته تکرار شود و افراد بتوانند به راحتی آن را تشخیص دهند به طور معمول ممکن است برای یک سهم خاص این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ دهد که سبب رشد سریع قیمت شود .
دلیل این امر ورود پول هوشمند و سپس خروج آن است که موجب کسب سودهای بیشتر برای عده ای از سهامداران می گردد.
با توجه به مطالب بیان شده می توان گفت که پول هوشمند زمانی وارد بازار می شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین تر از حد خود رسیده و نسبت به سهم امیدواری وجود ندارد.و تقاضایی برای خرید سهم نیست.
پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می شود که فشار فروش را کاهش داده و قیمت سهم را افزایش دهد.
بدین ترتیب یکی از اهداف اصلی ورود پول هوشمند تاثیر گذاری رو قیمت های بازار است.


تشخیص ورود و خروج پول هوشمند


حجم معاملات یکی از مهم ترین عوامل تشخیص پول هوشمند است.
در واقع حجم معاملات میزان معاملات انجام شده است که در نمودار میله ای یک سهم قابل مشاهده است.
حجم معاملات تغییرات قیمت را به وجود می آورد.