اوراق بدهی چیست؟

اوراق بدهی چیست؟

اوراق بدهی یا همان اوراق قرضه  به نوعی از اوراق با درآمد ثابت اطلاق می گردد.
خریدار این نوع اوراق  به شرکت های بزرگ و دولت وام می دهد و با کمک آن سود ثابتی را به دست می آورد. 

 

مشخصات اوراق بدهی

 

کلیه اوراق بدهی دارای مشخصات مشترکی هستند که با این ویژگی ها شناخته می شوند.
 

1) تاریخ سر رسید 

 

 به تاریخ پایان یک دوره‌ در اوراق بدهی تاریخ سررسید گفته می شود.
در این تاریخ صاحبان اوراق بدهی، ارزش اسمی اوراق خود را دریافت می کنند.

 

2) ارزش اسمی

 

به اصل مبلغ وام در اصول اوراق بدهی، ارزش اسمی گفته می شود که در تاریخ سر رسید اوراق بدهی، این مبلغ به خریدار اوراق بازپرداخت خواهد شد.

 

3) نرخ سود اسمی

 

 نرخ بهره ‌ای  که به صورت دوره ‌ای و تا سر رسید اوراق پرداخت می شود.

 

4) قیمت فروش

 

 زمانی که مالک اوراق نخواهد تا زمان سررسید آن منتظر بماند، می تواند در روزهای غیرتعطیل در بازار سرمایه و به قیمت اون روز بازار اوراق  خود را به فرد دیگری بفروشد.

 

 

5) نرخ سود تا سر رسید

 

اگر فردی اوراق بدهی خود را در اولین روز انتشار خریداری کند به نرخ سود آن فرد، نرخ سود اسمی گفته می شود  و اگر بعد از انتشار به قیمت تعیین شده بازار اوراق خود را بخرد و آنها را تا سررسید نگه داری کند به آن نرخ سود تا سر رسید یا YTM گفته می شود.

 

 

روش های خرید اوراق بدهی

 

 اوراق بدهی با توجه به نحوه پرداخت توسط شرکت به دو نوع تقسیم می شود یعنی سرمایه گذاران به 2 روش می توانند به خرید اوراق بدهی بپردازند:

1) اوراق بدهی با پرداخت دوره ای
 

در این روش، شما سود دوره ای دریافت نخواهید کرد بلکه در پایان دوره و سررسید قرارداد، شما اصل پول به علاوه سود خاصل از آن را دریافت می کنید.

 

2) اوراق بدهی بدون پرداخت دوره ای
 

در این روش، شرکت متضمن می شود که سود حاصل از سرمایه شما را صورت دوره ای  طبق قرارداد پرداخت کند و پس از پایان دوره اصل پول شما را به شما بازگرداند.

 

 

انواع اوراق بدهی 

 

 اوراق قرضه انواع متفاوتی دارد. ازجمله:
 

 • اوراق اجاره
 • اوراق صکوک شرکتی
 • اوراق مشارکت دولتی
 • اوراق مشارکت شرکتی
 • اوراق منفعت
 • اوراق خزانه دولتی
 • اوراق استصناع
 • گواهی سپرده
 • اوراق مرابحه
 • اوراق سلف موازی استاندارد
 • سهام ممتاز
 • اوراق بهادار وثیقه ‌ای
 • و ...