گواهی سپرده در سرمایه‌گذاری

 گواهی سپرده در سرمایه‌گذاری

گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری در اصل اوراق بهاداری است که سازمان‌ها و ارگان‌ها و مؤسسات مالی برای تأمین بخشی از هزینه‌های مالی با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌کنند.
این اوراق بی‌نام و قابل‌انتقال به غیر است که در هر زمان قابل تبدیل به وجه نقد می باشد.
بازپرداخت اصل و سود سپرده در سررسید توسط بانک منتشرکننده تعهد می‌شود.

 

چگونگی انتشار گواهی سپرده

 

گواهی های سپرده عموما توسط بانک منتشر و توزیع شده و اصل سپرده و سودهای پرداختی نیز توسط بانک تضمین می‌شوند. 
مدت‌زمان گواهی سپـرده معمولا از 1 سال تا 5 سال به طول می‌انجامد و سود پرداختی به دارندگان سپرده به‌ صورت دوره‌ایاز طریق کوپن‌های گواهی های سپرده پرداخت می‌شود.

 

 

 گواهی سپرده کالایی

 

طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می‌گردد.

در فرآیند اجرایی سیاست قیمت تضمینی، پس از تودیع محصول از سوی کشاورز و یا مالک کالا به بکی از انبارهای پذیرش شده از سوی بورس کالای ایران، گواهی سپرده کالایی از سوی انبار دار، صادر شده و در اختیار کشاورز و یا مالک کالا قرار می گیرد. 
پس از صدور آن، کشاورز و یا مالک کالا می تواند با مراجعه به یکی از کارگزاران دارای مجوز معاملات در بورس کالای ایران و ارائه گواهی سپرده کالایی خود، درخواست فروش محصول خود را در بورس کالای ایران ارائه نماید.

 

کاربرد گواهی سپرده کالایی

 

 

  • ابزار تحویل در قراردادهای آتی
  •  پشتوانه دریافت تسهیلات از نظام بانکی
  • داشتن تضمین به منظور انجام معامله در بورس کالا
  • نشانگر وضعیت موجودی کالاها در انبارها برای سیاستگذاران

 

 

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام)

 

 سپرده ای که نزد بانک با سررسید مشخص افتتاح می شود و بانک در ازای آن اقدام به صدور گواهی به همین نام می نماید را سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) می گویند.

 

 شرایط گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام)

 

  • با نام یا بی نام می باشد.
  •  قابلیت انتقال به غیر را دارد.
  • شرایط عمده قرارداد سپرده‌گذاری درآن ذکر می گردد.
  •  سپرده گذاران می توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت در سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها و یا مؤسسات اعتباری معامله وحقوق خود را صلح نمایند.

 

 

تازمانی که این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار قابل پذیرش و معامله نیستند بانک می تواند نسبت به قبول سفارش از طرف متقاضیان حقیقی یا حقوقی برای خرید گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری (عام) اعم از آن که خود ناشر آن باشد یا نباشد اقدام نماید.
مدت و سود علی الحساب این گونه سپرده ها متناسب با سایر سپرده ها تعیین می شود.
بازخرید گواهی سپرده مدت دارویژه سرمایه گذاری (عام) قبل ازسررسید توسط بانک صادرکننده مشروط بر آن که بازخرید در بازار دست دوم صورت پذیرد، بلا مانع است.