سفته الکترونیک از امروز فعال می‌شود

سفته الکترونیک از امروز فعال می‌شود

محمد علی دهقان افزود: سفته الکترونیک با هدف تسهیل پرداخت تسهیلات به متقاضیان و در مرحله نخست پرداخت تسهیلات کرونایی از امروز فعال می‌شود./ایرنا