اوراق مساقات چیست؟

اوراق مساقات اوراق بهاداری است که بر اساس قراداد مساقات طراحی شده است.

اوراق اجاره و منفعت چیست؟

اوراق اجاره اوراق بهاداری است که دارنده آن مالک بخشی از دارایی است که بر اساس قرارداد...

اوراق مضاربه چیست؟ 

مضاربه عقدی است که به موجب آن فردی (مالک) مالی را در اختیار شخص دیگری (عامل) قرار می دهد...

اوراق تسه چیست؟

اوراق تسه یا اوراق امتیاز تسهیلات مسکن اوراق بهاداری هستند که توسط بانک مسکن شده و در...

اوراق استصناع چیست؟

استصناع در اصطلاح فقهی و حقوقی، قراردادی است که یکی از طرفین در مقابل مبلغ معینی ساخت...

اوراق مرابحه چیست؟

اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی)...

هوش هیجانی چیست؟

هوش هیجانی یعنی توانایی تشخیص و مدیریت احساسات خود و واکنش نشان دادن به احساسات دیگران....

افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف و ب چیست؟

افشای اطلاعات مبحثی بسیار مهم برای سهام داران در بازار بورس می باشد.

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری نیز یکی از روش های غیرمستقیم سرمایه گذاری در بورس هستند که به...

آشنایی با مجامع شرکت های بورسی

هرگاه سهامداران و مدیران شرکتی برای تصمیم گیری در خصوص وضعیت شرکت جلسه بگذارند، به...

نسبت P/E چیست؟

هنگامی که  بحث ارزش‌گذاری سهام پیش می‌آید، نسبت قیمت به درآمد (پی بر ای) از قدیمی‌ترین...

شاخص بورس چیست؟

امروزه یکی از بازارهای بزرگ برای جذب سرمایه، بازار بورس است که از تعداد خریدار و فروشنده...

خدمات مشاوره سرمایه گذاری

گروه نهایت نگر در شعبه مرکزی مشهد علاوه بر خدمات کارگزاری، خدمات ویژه دیگری در طول...

نحوه تغییر کارگزار ناظر به نهایت نگر

با این آموزش به راحتی پورتفوی خود را به کارگزاری نهایت نگر منتقل کنید.

آشنایی با سبد گردانی

سبدگردانی(Portfolio Management Service) به معنای چیدمان صحیح دارایی‌ها در قالب یک سبد مشخص است که...