سهام-شناور-در-بورس

سهام شناور در بورس

به تعداد سهامی از یک شرکت مشخص که فعالان عادی بازار سرمایه می‌­توانند آن را هر روز...

علت توقف نماد در بورس

توقف نماد معاملاتی یکی از مشکلات اصلی است که فعالان بازار سرمایه با آن روبرو می شوند. ...

اوراق بدهی چیست؟

اوراق بدهی یا همان اوراق قرضه  به نوعی از اوراق با درآمد ثابت اطلاق می گردد.

اوراق خزانه چیست؟

اوراق خزانه از اوراق بهادار قابل معامله ای هستند که توسط دولت ها منتشر شده و هدف آن تامین...

اوراق مزارعه چیست؟

مزارعه در اصطلاح قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین قرارداد، زمینی را برای مدت...

اوراق وقف چیست؟

وقف عقدی است که نتیجه آن حبس و نگهداری اصل مال و تسبیل  یا  رها سازی منفعت آن در امور...

اوراق مساقات چیست؟

اوراق مساقات اوراق بهاداری است که بر اساس قراداد مساقات طراحی شده است.

اوراق اجاره و منفعت چیست؟

اوراق اجاره اوراق بهاداری است که دارنده آن مالک بخشی از دارایی است که بر اساس قرارداد...

اوراق مضاربه چیست؟ 

مضاربه عقدی است که به موجب آن فردی (مالک) مالی را در اختیار شخص دیگری (عامل) قرار می دهد...

اوراق تسه چیست؟

اوراق تسه یا اوراق امتیاز تسهیلات مسکن اوراق بهاداری هستند که توسط بانک مسکن شده و در...

اوراق استصناع چیست؟

استصناع در اصطلاح فقهی و حقوقی، قراردادی است که یکی از طرفین در مقابل مبلغ معینی ساخت...

اوراق مرابحه چیست؟

اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی)...

هوش هیجانی چیست؟

هوش هیجانی یعنی توانایی تشخیص و مدیریت احساسات خود و واکنش نشان دادن به احساسات دیگران....

افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف و ب چیست؟

افشای اطلاعات مبحثی بسیار مهم برای سهام داران در بازار بورس می باشد.

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری نیز یکی از روش های غیرمستقیم سرمایه گذاری در بورس هستند که به...