علت-توقف-نماد-در-بورس

علت توقف نماد در بورس

توقف نماد معاملاتی یکی از مشکلات اصلی است که فعالان بازار سرمایه با آن روبرو می شوند. ...

اوراق مساقات چیست؟

اوراق مساقات اوراق بهاداری است که بر اساس قراداد مساقات طراحی شده است.

افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف و ب چیست؟

افشای اطلاعات مبحثی بسیار مهم برای سهام داران در بازار بورس می باشد.

آشنایی با مجامع شرکت های بورسی

هرگاه سهامداران و مدیران شرکتی برای تصمیم گیری در خصوص وضعیت شرکت جلسه بگذارند، به...