منظور-از-نسبت-نقدینگی چیست؟

منظور از نسبت نقدینگی چیست؟

نسبت نقدینگی (Liquidity Ratio) از نسبت‌های مالی است که ازحاصل تقسیم پول نقد و معادل‌های...

گواهی سپرده در سرمایه‌گذاری

گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری در اصل اوراق بهاداری است که سازمان‌ها و ارگان‌ها و...

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری نیز یکی از روش های غیرمستقیم سرمایه گذاری در بورس هستند که به...

آشنایی با سبد گردانی

سبدگردانی(Portfolio Management Service) به معنای چیدمان صحیح دارایی‌ها در قالب یک سبد مشخص است که...

صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم

بخشی از دارایی‌های دولت امسال در حال واگذاری به شرکت‌های بورسی است که ابتدا با تاسیس صندوق...