پذیره-نویسی-چیست؟

پذیره نویسی چیست؟

پذیره نویسی در لغت به معنی نوشتن و امضاء کردن در پای سند است.

صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم

بخشی از دارایی‌های دولت امسال در حال واگذاری به شرکت‌های بورسی است که ابتدا با تاسیس صندوق...